Wycieczka na zamek
Dodane przez Krzysztof Ciszek dnia Maj 15 2012 07:46:28


W sobotę dnia 21.04.2012 r. o godzinie 8:50 cał± grup± uczestników KomPAS'u informatycznego zebrali¶my się przed szkoł± , aby zwiedzać zamek raciborski i okolice podzamcza.

Wraz z opiekunem K.Ciszkiem o godz. 9.00 wyruszyli¶my w kierunku zamku. Gdy przybyli¶my pod zamek zwiedzali¶my jego okolicę. Wykonywali¶my zdjęcia zamku, rzeki Odry i parku zamkowego. O godzinie 10.00 poszli¶my do Punktu Informacji Turystycznej, gdzie czekała na nas już pani przewodniczka, która oprowadzała nas po zamku. Ogl±dali¶my różne eksponaty- wynalazki, galerie zdjęć. Niektóre eksponaty mogli¶my wzi±ć do ręki. Ogl±dali¶my dawne zbroje i nawet przymierzali¶my je. Zobaczyli¶my m.in: kaplicę zamkow±, kule do bombardy. Mogli¶my poczuć historię. Robili¶my zdjęcia.
Wrócili¶my około godz.12:45 przed szkołę.

Uważam, że ta wycieczka była fajna. Wszyscy byli¶my zadowoleni i rozeszli¶my się do domów.
Sebastian Weczerek Kl.6c